Privacy PolicyDe Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers/deelnemers van de websites van Friendly Chats.1. Beheer

Deze website valt onder het beheer van Friendly Chats, hierna te noemen: "Friendly Chats". Deze organisatie is ook verantwoordelijk voor het vastleggen en het verwerken van de door u verstrekte en gebruikte gegevens.

2. Doel gegevensregistratie

Friendly Chats verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de volgende doeleinden:

  1. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen u en Friendly Chats.
  2. Facturatie bij afname van een betaalde dienst of product.
  3. Om u per email een service bericht of nieuwsbrief te sturen.
  4. Om u gerichte advertenties te tonen en voor het doen van commerciële mailingen.
  5. Om te voldoen aan de Friendly Chats van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving.


3. Gegevensverstrekking aan derden

Het is mogelijk dat Friendly Chats derden inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening.
Indien deze partij(en) daarbij beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Friendly Chats.
Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uitmaken van uw profiel en contactgegevens) zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden, tenzij Friendly Chats gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

4. Beveiliging gegevens

Friendly Chats draagt er zorg voor dat de door haar geregistreerde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.
Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in een database, die uitsluitend toegankelijk is voor personen voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
Friendly Chats spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Friendly Chats is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden dan wel onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden.

5. Overdracht activiteiten

Indien de activiteiten van Friendly Chats of onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve een van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

6. Wijzigingen

Friendly Chats heeft het recht dit Privacy statement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om met enige regelmaat onze privacy statement te raadplegen.